West banner

East banner

Central banner

White-stemmed frasera

Eastern Washington

White-stemmed frasera flower picture
White-stemmed frasera flowers - May

Picture of whitestem frasera plant in bloom - Frasera albicaulis
Whitestem frasera plant - Frasera albicaulis

White-stemmed frasera flower picture
White-stemmed frasera flower